ПРЕДСТАВЯНЕ

на любителски клубове, школи и танцови състави

за български народни танци

„ЖЕРАВНА 2022“

20 август – събота

I част

11:00 –Танцов състав за автентичен фолклор „МАКРОС“ –  с. Макреш, обл. Видин

11:15 – Клуб за народни танци „МОРЯЦИТЕ“ – гр. Варна

11:30 – Фолклорен ансамбъл „ИСКРИ“ към Дом на културата „Искър“ – гр. София

11:45 – Школа за народни хора „БЪЛГАРЕ“ – гр. София

12:00 – ТК „БАГРЕНИЦА“ при НЧ „Селска пробуда – 1927“ – с. Крепост, обл. Хасково

12:15 – Танцова формация „ЛИПНИК“ – с. Николово, общ. Русе

12:30 – Клуб за народни хора и танци „МОЙТО ЛИБЕ“ – гр.София

12:45 –Танцов състав за автентичен фолклор „РУСАЛИИ“ към сдружение „Русалии – Петрич“

II част

14:45 – Танцова къща „ПРИЯТЕЛИ ЧРЕЗ ТАНЦА“ – гр. Перник

15:00 – Танцов състав „Ж.К. САМУИЛ“ – гр. Петрич

15:15 – Клуб за народни танци „ЖЪТВАРИ“ – гр. Добрич

15:30 – Сборна формация „МЕРАКЛИИ“ – с. Бачѐво, гр. София, гр. Якоруда

15:45 – Група за традиционни хора „ЖАР“ – гр. Казанлък

16:00 – Школа за народни танци “НАРТАН” – гр. Перник

16:15 – Танцов състав за автентичен фолклор „ИСКРА“ – с. Майор Узуново, общ. Видин

16:30 – Танцов състав „РИЛСКА САМОДИВА“ при НЧ „Самообразование – 1928“ – с. Бачѐво, Разложко

16:45  – Представителни групи от община Разлог