IX международен Фестивал на фолклорната носия

“Жеравна 2016″ ще се проведе на 19, 20 и 21 август

(петък, събота и неделя) в местността Добромерица

 

Фестивалната програма това лято има някои съществени промени от познатия досега регламент, а именно: изявите на групите за автентичен български фолклор в съботния ден ОТПАДАТ. Към най-впечатляващо представилите се от тях на предишни издания на фестивала е отправена специална покана от организаторите за участие в “Жеравна 2016″. Избраните групи ще се включат с изпълнение в общата фестивална програма и не заплащат входна такса.

IX Фестивал на фолклорната носия “Жеравна 2016″

обявява

ПРЕДСТАВЯНЕ

НА КЛУБОВЕ, ШКОЛИ И ТАНЦОВИ СЪСТАВИ

ЗА БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Представянето ще се състои в съботния ден, 20 август. То НЯМА да е със  състезателен характер, но ще има стимулиращи награди за участниците, осигурени от Фондация “Българе”. Всеки клуб участва с изпълнението на две хора с общо време от 5 до 6 минути. Първо трябва да представи автентично българско хоро с названието и произхода му, като бъде посочен източникът, населеното място и името на човека, от когото са го разучили. Второто хоро е по избор на участниците – автентично или преработено. След края на събитието всеки клуб ще даде възможност на колеги и публика заедно да разучат стъпките на представените хора.

Музиката към изпълненията одобрените участници трябва да изпратят по електронен път на адрес zheravna2016@abv.bg не по-късно от 20 юли 2016 г. Членовете на одобрените състави ползват намаление на входната такса, която за тях е 15 лева на човек общо за трите дни.

Промени има и в правилника на фестивала – в частта, касаеща представянето на майсторите на български художествени занаяти с тяхна продукция. От тази година за разполагане на търговска сергия или демонстрационен кът на фестивалната територия занаятчиите заплащат входна такса от 50 лева общо за трите дни, като в нея е включен безплатен пропуск за един човек. Всички останали лица, обслужващи обекта, заплащат като останалите посетители по 25 лв. входна такса общо за трите фестивални дни.

Крайният срок за подаване заявките за участие изтече на 30.06.2016 г. Разгледани са само заявленията, при които са спазени ВСИЧКИ посочени в бланките за заявки изисквания. Кандидатурите ще бъдат обсъдени до 10.07.2 016 г. и в тридневен срок одобрените участници ще бъдат уведомени по телефона.

Информация за новостите във фестивалната програма и правилника на “Жеравна 2016″ ще бъде публикувана своевременно на Фейсбук страницата и на сайта на фестивала www.nosia.bg