Заявки за участие се приемат в срок до 30.06.2024г. Заявките ще бъдат разгледани до 10.07.2024г. и одобрените участници ще бъдат уведомени по телефона.

Одобрените занаятчии заплащат такса в размер на 170 лв., за сергия до 2 кв.м. общо за трите фестивални дни, като в нея е включен безплатен пропуск за един човек.

Всички одобрени за участие клубове и танцови състави, заплащат входна такса в размер на 30 лв./на човек/ общо за трите фестивални дни.

 

Одобрените САМО ще получат обаждане по телефона за потвърждение на участието.