Заявки за участие се приемат в срок до 30.06.2024г. Заявките ще бъдат разгледани до 10.07.2024г. и одобрените участници ще бъдат уведомени по телефона. Одобрените занаятчии заплащат такса в размер на 170 лв.общо за трите фестивални дни, като в нея е включен безплатен пропуск за един човек.