Програма клубове, школи и танцови състави

Първа част

12:30 – Клуб за народни танци „Жътвари“ –  обл.Добрич, гр.Добрич

12:42 – ФТК „Тракийска китка“-  обл.Сливен , с. Гавраилово

12:54 – КАХП към читалище „Христо Ботев“,  -общ.Сунгуларе, с.Подвис

13:06 – ФТС „Влаикините“ от НЧ „Светлина-1928“ -        обл. Видин, с.Неговановци

13:18 – Школа за народни танци „Нартан“ – гр.Перник

13:30 – Танцов състав „Завръщане“ при читалище „Хр. Ботев 1928“ – гр.Варна

13:42 – Сборна група за автентични северо-добруджански хора , – с.Челопечене и с. Белгун

  

Втора част

15:30 – Клуб за народни танци „Моряците“- гр. Варна

15:42 – школа за народни танци „Макам“ -гр. София

15:54 -  Клуб за народни танци „Добруджанска магия“ -общ.Добрич, с.Победа

16:06 – ДФГ „Малките приятели“ -Лондон

16:18 – ТС“Весели ритми“ към НЧ“Съгласие-1936“ обл.Видин ,- с. Слана Бара

16:30 -  Вокално-танцува формация „Шаренийки“ при 2 ОУ „Доктор Петър Берон“ -гр. Шумен.,

16:42 – НЧ“Светлина“ -с.Момина църква, общ.Средец, обл.Бургас

16:54 – „Приятели чрез танца“ – гр.София

17:05 – Клуб „Северняците“ – гр.Плевен

17:15-„Рилска самодива“с. Бачево, общ.Разлог

17:25 –„Мехомия“ – гр.Разлог