Самодейни състави

САМОДЕЙНИ СЪСТАВИ –  2014

 

        10:30 – АТИ „Медена питка” и ФК „Танец” – участие в сватбения ритуал

 1. 1.      11:30  ч. – ТПГ „Добруджанска огърлица” при НЧ „Димитър Дочев – Доктора-1893” гр. Тервел обл. Добрич – 36
 2. 2.      11:40 ч. -  Ансамбъл „Кабиле” при НЧ „Напредък-1930” с.Кабиле обл.Ямбол – 35
 3. 3.      11: 50 ч. – Ансамбъл „Нартан”, гр.София – 15
 4. 4.      12: 00 ч. – Ансамбъл „Дионисиев звън” гр.Сопот, обл.Пловдив – 29
 5. 5.      12: 10 ч. – Клуб „Традиционна и съвременна музика” гр.Средец, обл.Бургас – 20
 6. 6.      12: 20 ч. -  Дует  „Рукатка” гр.София5
 7. 7.      12: 30 ч. – Ансамбъл „Камлари” при НЧ „Васил Левски-1901” с.Добрина, обл.Варна - 26
 8. 8.      12: 40 ч. – НЧ”Познай себе си-1911” – ГИФ „Китка”, с.Ряхово, обл.Русе – 22
 9. 9.      12: 50 ч. – Танцов състав при НЧ”Развитие-1926”, с.Антимово, обл.Видин – 25
 10. 10.  13: 00 ч. – ФГ”Надежда” гр.Средец, обл. Бургас – 13
 11. 11.  13: 10 ч. -  Танцова академия „Ела” гр.София – 17
 12. 12.  13: 20 ч. – ГИФ при НЧ „Пробуда-1905” с.Венелин, общ.Долни чифлик, обл.Варна – 21
 13. 13.  13: 30 ч. – Ансамбъл „Аляно мушкато” гр.Смядово, общ.Шумен – 40
 14. 14.  13: 40 ч. – ТГ „Кошавянки” при НЧ „Съзнание-1928” с.Кошава, обл.Видин – 20
 15. 15.  13: 50 ч. – Клуб „Веселие” гр.Средец, обл.Бургас – 15
 16. 16.  14: 00 ч. – КНТ „Тропанка” с.Дунавлий, обл.Пловдив – 25
 17. 17.  14: 10 ч. – ФТК „Хайде на хорото”, гр.Червен бряг и ФТК „Луковитски бисери”, гр.Луковит обл.Плевен – 42
 18. 18.  14: 20 ч. –  ФГ „Здравец” при НЧ Светлина-1934г.” гр. Ахелой, обл.Бургас – 19
 19. 19.  14.30 ч. – ФГ „Китка здравец”, гр.Средец обл.Булгас – 12
 20. 20.  14:40 ч. – ФГ „Росна китка” при НЧ „Тодор Попов – 1927” с.Реселец, обл.Плевен – 20
 21. 21.  14:50 ч. – Младежка група за автентичен фолклор при НЧ „Просвета – 1906” с.Козичано, общ Поморие, обл.Бургас – 12
 22. 22.  15:00 ч. – Сдружение „Клуб миненосец Дръзки”, гр.Варна – 28
 23. 23.  15:10 ч. – Самодеен състав „Олелия” при НЧ „Христо Ботев 1936” с.Бяла, общ.Сливен – 23
 24. 24.  15:20 ч. – Певческа група „Единство” при НЧ”Единство 1939” гр.Сливен – 12
 25. 25.  15:30 ч. – Група за автентичен фолклор при НЧ”Просвета-1906г.” с.Козичано, обл.Бургас – 12
 26. 26.  15:40 ч. – КНТ „Витоша”, гр.София – 20
 27. 27.  15:50 ч. – МКГ „Божур”, гр.Средец, обл. Бургас – 11
 28. 28.  16:00 ч. – Танцова школа „Възрожденци”, гр.Варна – 28
 29. 29.  16:10 ч. –  ФГ при НЧ „Христо Ботев – 1949” с.Плъстина, обл.Търговище” – 15
 30. 30.  16:20 ч. – Любителска група „Приятели чрез танца”, гр.София – 67
 31. 31.  16:30 ч. – НЧ „Светлина Кремиковци-1906” гр.София – 23
 32. 32.  16:40 ч. – МФПГ „Нашенци” към НЧ „Цвятко Радойнов-1885” гр.Крън, обл.Стара Загора – 12
 33. 33.  16:50 ч. – ФГ „Яна” при НЧ „Хубава Яна-1926” с.Яна, гр.София - 18
 34. 34.  17:00 ч. – Кукерска група „Каваклии” гр.Бургас – 30
 35. 35.  17.10 ч. – Танцова формация „Шаренийки” при II ОУ „Доктор Петър Берон гр.Шумен – 26
 36. 36.  17.20 ч. – ГИФ „Пиргулянска китка” при НЧ „Развитие – 1905” с.Генерал Тошево, обл.Ямбол – 30
 37. 37.  17.30 ч. – Танцов клуб „Мехомия” към НЧ „15 септември-1903”, гр.Разлог – 35